FaceBook

OIL TEMP

OIL TEMP
เกจ์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง หรือ Oil Temp Meter
- ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเครื่องของรถยนต์ ได้ถูกต้องแม่นยำ
- สินค้ามีทั้งระบบไฟฟ้า 12V และ 24V(สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่)
- มีหลากหลายรุ่นให้เลือก
 
บทความ
มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง Oil Temp Meter
เครื่องยนต์นั้นจะมีน้ำมันเครื่องเป็นตัวช่วยหล่อลื่น ถ้าหากอุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินไป
จะทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องโดยทั่วไป
ควรจะอยู่ในช่วง 80-110 องศา สำหรับรถยนต์โมดิฟาย ที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงและทำให้
อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงมากเกิน 110 องศา ควรแก้ไขโดยการใส่ Oil Cooler เข้าไปสามารถ
ช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้

 

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่นี้
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553