FaceBook

FUEL PRESSURE

FUEL PRESSURE
เกจ์วัดแรงเชื้อเพลิง หรือ Fuel Pressure Meter
- ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าแรงดันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ได้ถูกต้องแม่นยำ
- สินค้ามีทั้งระบบไฟฟ้า 12V และ 24V(สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่)
- มีหลากหลายรุ่นให้เลือก
 
บทความ
มาตรวัดแรงดันเชื้อเพลิง Fuel Pressure Meter
มาตรวัดตัวนี้มีหน้าที่ตรวจสอบชี้วัดค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ตรวจสอบว่าขณะที่เราเหยียบคันเร่งนั้น
ปริมาณน้ำมันเป็นไปตามแรงกดคันเร่งของเราหรือไม่ หรือใช้สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายน้ำมัน
ของเครื่องยนต์ได้
 

 

แสดง: รายการ Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
เกจ์วัด Fuel Pressure Meter ยี่ห้อ SARD หน้ามืด 2.5นิ้ว - ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าระบบแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ - มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได้ โดยเวลาแจ้งเตือนจะมีไฟกระพริบ - ระบบไฟฟ้า 12V ..
0.00฿
เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง SARD ขนาด 2.5นิ้ว หน้าปัดขาว ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของแรงดันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด [ยกเว้นขาตั้ง]   ..
0.00฿
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553