FaceBook

EX TEMP

EX TEMP
เกจ์วัดอุณหภูมิท่อไอเสีย หรือ EX Temp Meter
- ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบอุณหภูมิของท่อไอเสียรถยนต์ ได้ถูกต้องแม่นยำ
- สินค้ามีทั้งระบบไฟฟ้า 12V และ 24V(สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่)
- มีหลากหลายรุ่นให้เลือก
Exhaust Gas Temp
 
บทความ
อุณหภูมิของท่อไอเสีย มีความสัมพันธ์กับระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หากปรับการจ่ายน้ำมันให้อ่อนลง
จะทำให้ อุณหภูมิของท่อไอเสียสูงขึ้นและหากปรับให้การจ่ายน้ำมันมากขึ้น ก็จะทำให้อุณหภูมิของท่อไอเสียต่ำลง
จึงสามารถนำไปใช้ปรับใช้ในการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมได้

 

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่นี้
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553