FaceBook

วัดรอบ

วัดรอบ
เกจ์วัดรอบ หรือ RPM Meter
- ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่ารอบของเครื่องรถยนต์ ได้ถูกต้องแม่นยำ
- สินค้ามีทั้งระบบไฟฟ้า 12V และ 24V(สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่)
- มีหลากหลายรุ่นให้เลือก
 
บทความ
มาตรวัดรอบ นั้นโดยปกติแล้วรถยนต์ทุกคันจะมีอยู่แล้วเนื่องจากติดตั้งมากับตัวรถยนต์จากโรงงาน
แต่เนื่องจากรถยนต์ที่มีการโมดิฟายแล้วนั้น จะมีรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้มาตรวัดรอบเดิม
จากโรงงานนั้นไม่สามารถรองรับได้ จึงต้องทำการติดตั้งเกจวัดรอบ RPM Meter เพิ่มเติม อีกทั้งเกจวัดรอบ
ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ยังมีระบบไฟแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ ทำให้เข้าเกียร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
กับจังหวะรอบเครื่องยนต์ การขับขี่จึงได้สมรรณะและง่ายต่อเปลี่ยนเกียร์

 

แสดง: รายการ Grid
แสดง:
เรียงลำดับ:
เกจ์วัดรอบ Auto Meter รุ่น Sport-CompII 3699 หน้าปัดสีเงิน ตัวอักษร LED สีน้ำเงิน ขนาด 5นิ้ว ตัวเลข 0-10+แจ้งเตือน ชิพไลท์ - ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่ารอบเครื่องของรถยนต์ - มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได้ โดยเวล..
1,300.00฿
DEFi เกจวัดรอบ 108สี หน้า 3.5นิ้ว พร้อมชิปไลน์ ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของวัดรอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด ถ้วยใส่เกจ์ พร้อมขาเกจ์ ชิปไลน์เพื่อแสดงสัญญาณรอบที่ตั้งไว้ ..
1,700.00฿
DEFi เกจวัดรอบ 15สี หน้า 3.5นิ้ว พร้อมชิปไลน์ ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของวัดรอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด ถ้วยใส่เกจ์ พร้อมขาเกจ์ ชิปไลน์เพื่อแสดงสัญญาณรอบที่ตั้งไว้ ..
1,700.00฿
DEFi เกจวัดรอบ C2 หน้า 3.5นิ้ว พร้อมชิปไลน์ ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของวัดรอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด พร้อมขาเกจ์ ชิปไลน์เพื่อแสดงสัญญาณรอบที่ตั้งไว้ มีโหมดการทำง..
1,400.00฿
เกจ์วัดรอบ RPM ยี่ห้อ Autometer หน้ามืด เข็มสีแดง ดีเซล - ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่ารอบเครื่องของรถยนต์ - มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได้ โดยเวลาแจ้งเตือนจะมีไฟกระพริบ(ชิพไลท์) - ระบบไฟฟ้า..
2,300.00฿
เกจ์วัดรอบ RPM ยี่ห้อ DEFI หน้ามืด เข็มสีแดง ตัวอักษร 108 สี - ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่ารอบเครื่องของรถยนต์ - มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได้ โดยเวลาแจ้งเตือนจะมีไฟกระพริบ(ชิพไลท์) ..
750.00฿
เกจ์วัดรอบ RPM รุ่น Blackhawks ยี่ห้อ Spider หน้ามืด ไฟ Xenon ขนาด 5.0นิ้ว แจ้งเตือนชิพไลท์ สำหรับรถดีเซล(รุ่นเก่า) - ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่ารอบเครื่องของรถยนต์ - มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได..
3,100.00฿
เกจวัดรอบ ดีเซลเก่า Auto Gauge หน้า 3.5นิ้ว พร้อมชิปไลน์ ไต้หวัน ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของวัดรอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด พร้อมขาเกจ์ ชิปไลน์เพื่อแสดงสัญญาณรอบที่ตั้งไว้..
2,300.00฿
เกจวัดรอบ ดีเซลเก่า Auto Gauge หน้าขาว 3.5นิ้ว พร้อมชิปไลน์ ไต้หวัน ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าการทำงานของวัดรอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า 12V อุปกรณ์ครบในชุด พร้อมขาเกจ์ ชิปไลน์เพื่อแสดงสัญญาณรอบที่ตั้ง..
2,300.00฿
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553