FaceBook

เกจวัด VOLT DEFI 108สี

รหัสสินค้า: เกจวัด VOLT DEFI 108สี
มีสินค้า: มีสินค้า
750.00฿
เกจ์วัดโวลท์ Volt Meter ยี่ห้อ DEFI หน้ามืด เข็มสีแดง ตัวอักษร 108 สีน้ำเงิน
- ประโยชน์ ใช้สำหรับ ตรวจสอบค่าระบบไฟที่มาจากแบตเตอรี่รถยนต์
- มีระบบแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าที่จะแจ้งเตือนได้ โดยเวลาแจ้งเตือนจะมีไฟกระพริบ
- ระบบไฟฟ้า 12V
- อุปกรณ์ครบในชุด
 
บทความ
การตรวจสอบค่าความปกติของระบบไฟฟ้ารถยนต์ ควรอ่านค่าจากเกจ์วัดโวลท์(Volt Meter)
ได้ไม่ต่ำกว่า 12.5-14 หลังจากดับเครื่อง หากต่ำกว่า 12 แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มเก็บกระแสไฟไม่อยู่หรือแบตเริ่มเสื่อม
และหากมีการอ่านค่าจากเกจ์วัดโวลท์(Volt Meter)แล้วได้ต่ำกว่า 11 จะทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
ดังนั้นการมีเกจ์วัดโวลท์(Volt Meter) จึงมีประโยชน์ให้เราสามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่า "แบตเตอรี่กำลังจะเสื่อม"
สินค้าใกล้เคียง
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553