FaceBook

กรองอากาศ เลส Volvo 940 GLT 2.3L TURBO HURRICANE

รหัสสินค้า: กรองอากาศ เลส Volvo 940 GLT 2.3L TURBO HURRICANE
มีสินค้า: ในสต็อก
1,450.00฿

กรองอากาศ เลส HURRICANE ของแต่งรถ Volvo 940 GLT เครื่องยนต์ 2.3L Turbo

- ประโยชน์ ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดอากาศได้มากขึ้น
- สินค้าตรงรุ่นสามารถนำไปติดตั้งได้ทันที
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถล้างด้วยน้ำเปล่า แล้วนำกลับมาใช้งานได้อีก

สินค้าใกล้เคียง
×
×
×
×
×
×
×
ispeedshop.com - RACING PARTS Buddhamonthon 1, Bangkok 10170 0803059553